King N Queenz.com All over India Shipping!! All Tradtional Kerala Dresses!! Fabrics!! Art Hub!! Tailors Nest!! Devotional ArticlesBasket (Kotta) Kerala Handmade Eetta Screwpine basket

KingNQueenZ.com

Regular price Rs. 335.00

Shipping calculated at checkout.

Buy Online Basket Kerala Handmade eetta screwpine bamboo basket kotta from kingnqueenz.com. 

Natural Kerala Traditional Handmade Basket kotta Product Details:-

  • Type: Kerala made handmade basket
  • Material :eetta,screwpine,bamboo
  • 100% natural
  • Available sizes Very Small,Small,Medium,Large and Extra Large
  • Shipping all over India

പരമ്പര രീതിയിൽ കൈ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത കൊട്ടകൾ,മുറം,ചിരട്ട കൈയിലുകൾ ,തിരിയ അല്ലെങ്കിൽ തിരിക