King N Queenz.com All over India Shipping!! All Tradtional Kerala Dresses!! Fabrics!! Art Hub!! Tailors Nest!! Devotional ArticlesCandles (Mezhukuthiri) /Lamps

Buy Online Aroma Candles Spices,Herbs,Flowers from kingnqueenz.com.

Customised Candles Gift Pack|Corporate Candles Gift Packs|Lamps|Devotional and Religious Candles|Handmade Lamps and Candles|Candle Stand Handicrafts.

യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പല വിധത്തിൽ പൂക്കളും,സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും,ഔഷധങ്ങളും   അടങ്ങിയ മെഴുകുതിരികൾ.  കറുവപ്പട്ട,റോസ് ,തുളസി,സാന്ഡൽ,ചന്ദനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മെഴുകുതിരികൾ എവിടെയും സമ്മാനങ്ങൾ ആയും അലങ്കാര തിരികൾ ആയും.  നിങളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചും ചെയ്തു തരുന്നത് ആണ് 

Ayur Bliss (RCM-CKKM)
From Rs. 40.00
Ayur Bliss (RCM-CKKM)
From Rs. 40.00
Ayur Bliss (RCM-CKKM)
From Rs. 40.00
KingNQueenZ.com
Regular price Rs. 165.00
Ayur Bliss (RCM-CKKM)
Regular price Rs. 40.00
KingNQueenZ.com
Regular price Rs. 165.00
KingNQueenZ.com
From Rs. 465.00
KingNQueenZ.com
Regular price Rs. 85.00